سیمای شهر3 ویدیوها

شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کرد

شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کرد.

بازدید شهردار از کارخانه آسفالت

در بازدید شهردار رشت؛ مشکلات و مسائل کارخانه آسفالت شهرداری رشت بررسی شد.